Nagroda Publiczności- zwycięzcę poznamy już 1 kwietnia!

powrót

Kto otrzyma laur Najlepszej Aktorki oraz Najlepszego Aktora roku 2016? 

Która rola zapadła Państwu w pamięci najmocniej? Która kreacja zasłuży na miano Nagrody Publiczności?

O tym dowiemy się już 1 kwietnia 2017 roku podczas Gali Teatralnej wieńczącej
XXV Olsztyńskie Spotkania Teatralne.

Swój laur - Teatralną Kreację Roku - przyzna też kapituła, złożona z ludzi teatru, animatorów kultury, przedstawicieli samorządu i dziennikarzy.

Fundatorem statuetek dla Najlepszej Aktorki i Aktora oraz Teatralnej Kreacji Roku jest GRUPA WM Sp. z o.o.

Wśród widzów, którzy zagłosowali w plebiscycie rozlosujemy cenne nagrody – zaproszenie na Galę teatralną oraz roczny karnet na nasze spektakle.

 

REGULAMIN

Plebiscytu na nagrodę publiczności dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzania Plebiscytu(zwanego dalej Plebiscytem) na nagrodę publiczności dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

2.Organizatorem Plebiscytu jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4,

 10-118 Olsztyn (zwany dalej Organizatorem).

3.  Uczestnicy biorący udział w Plebiscycie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu oraz akceptują warunki określone w Regulaminie.

4.   Plebiscyt trwa od 1 września 2016r. do 23 marca 2017r.

5.  Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu.

 

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie:

1. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie widzowie Teatru, którzy obejrzeli spektakl Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz posiadają bilet na przedstawienie w okresie od 1 września 2016r. do 23 marca 2017r.

2. Aby oddać głos w Plebiscycie należy po obejrzeniu spektaklu wypełnić rewers biletu, zgodnie z instrukcją umieszczoną na bilecie, i wrzucić go do urny wystawionej w holu kasowym lub w szatni, w terminie do 23 marca 2017r. do godziny 16:00.

3. Głosy dostarczone w innej formie, aniżeli wskazane w pkt. Poprzednim, lub po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.

 

Zasady wyłonienia Laureatów:

1. Tytuł najlepszej aktorki i najlepszego aktora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie otrzymają osoby, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych w Plebiscycie.

2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Gali Teatralnej w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

 

Nagroda za udział w Plebiscycie:

1. Spośród wszystkich osób, które prawidłowo wypełnią kupony biorące udział w Plebiscycie, zostaną wyłonione 2 osoby, które otrzymają podwójne karnety na spektakle repertuarowe Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na okres jednego roku.

 

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Organizatora www.teatr.olsztyn.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

 

© Copyright 2015 by Teatr Jaracza | All right reserved
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel. 89 527 58 59
Projekt i wykonanie: Artneo.pl